1) วัดปิ่นบังอร / Wat Pinbang-Onn

Chief Abbot: พระครูปัญญาศาสนานุรักษ์ / Ven. Phrakhru Panyasasananurak

Alamat: No. 379, Jalan Masjid Negeri, 11600 Georgetown, Pulau Pinang.

Tel: 04-2822476


2) วัดปิ่นบังอรใน / Wat Pinbang-Onn Nai (Wat Nai)

Chief Abbot: พระครูวชิรธรรมาภินันท์ / Ven. Phrakhru Vajiradhammabhinan.

Alamat: No. 355, Jalan Masjid Negeri, 11600 Georgetown, Pulau Pinang.

Tel: 04-2810754, 019-4728174


3) วัดบุปผาราม / Wat Buppharam

Chief Abbot:พระครูโพธิธรรมวัตร / Ven. Phrakhru Phodhidhammavat

Alamat: No. 8, Jalan Perak, 10150 Georgetown, Pulau Pinang.

Tel: 04-2277430, 019-4138141


4) วัดชัยมังคลาราม / Wat Chaiya Mangalaram

Chief Abbot:

Alamat: No. 17, Lorong Burma, 10350 Georgetown, Pulau Pinang.

Tel: 012-4941900


5) วัดจันทราราม / Wat Chanthararam

Chief Abbot: พระครูจันทธรรมสารคุณ / Ven. Phrakhru Candhadhammasarakhun

Alamat: No. 549, Jalan Tanah Liat, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

Tel: 04-5301077, 012-4291819


6) วัดโพธิเจริญธรรม / Wat Phothicharerntham

Chief Abbot:

Alamat: No. 1463, Sungai Puyu, 13020 Butterworth, Pulau Pinang.

Tel: 04-3316044, 019-4206729

7) วัดราชโพธิ์หงส์ / Wat Rajaphohong

Chief Abbot: พระมหาคิ้ม รมณีโย / Ven. Phramaha Khim Ramaniyo

Alamat: Kg. Telok Wang, Jln. Arakuda, 14000 Bkt. Mertajam, Pulau Pinang.

Tel: 019-5463818

 

 


©MSBUDDHISTMONK.ORG